Bakalářská práce

BP - Téma / Haptická plastika
3. CÍL PRÁCE (úryvek BP)

Výsledkem práce je soubor nádob, nainstalovaných v prostoru, s doprovodným videem, které dává nahlédnout do procesu tvorby.
Cíl mé práce se pokouší především prozkoumat problematiku slučitelnosti výlučného. V praxi jde o soubor pokusů s materiály, které zanechaly nesmazatelnou stopu v mých autorských nádobách. Vznikla tak díla hodnotná nejen po estetické stránce, ale i té pokusnické. Poznání je nenahraditelnou součástí tvorby. Od roviny osobního poznání se odvíjí další rozvoj v myšlení a následný posun v tvorbě. Nádoby na ztvrdlou vodu jsou filozofickou metaforou. Poukazují na současnou společnost a po svém ji komentují. Již můj prvotní sen poukazuje na problematiku plýtvání. Povahu chování lidstva k světu, který byl člověku darován. Rád bych vyvolal otázku v každém z nás, jestli nám připadá v pořádku, jakým způsobem zacházíme se světem. Od spáleniny po čistý tvar s průzračnou hladinou. V mé práci je podstatná touha hledání řešení. O této touze vypovídá potřeba zkoušet nové, nevyzkoušené. Závan drobného nebezpečí, kterému se oddávám při lití rozžhavené hmoty do dřevěné nádoby ve mně vyvolává tvůrčí adrenalin, který mne žene dál v poznání. Tato touha se ve mně stává tím haptickým, co mne žene dál ve smyslu mé práce. Cítit potřebu dotknout se, můžeme i tam, kde je to fyzicky nemožné.
Nádoba_19.JPG
Nádoba_3.JPG
Nádoba_26.JPG
Nádoba_18.JPG
Nádoba_10.JPG
cara.jpg
27.01.2015 19:25:15
MgA. Matěj Zámečník
patička.png
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one